Om prosjektet og nettsiden

Nettsiden er etablert og driftet av Økologisk Norge, og prosjektet "Dyrk Framtida - flere skolehager i Norge" som er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Nettsiden er designet av Mads Pålrsud (Growlab) og utviklet av Eivind Lindbråten (Mist). Foto: Birgitta Eva Hollander

Dyrk framtida -flere skolehager i Norge

I 2019 fikk Økologisk Norge støtte til skolehageprosjektet Dyrk framtida! av Sparebankstiftelsen DNB, og i 2020 ble prosjektet utvidet til å vare ut 2023. Økologisk Norge ønsker å få til en større satsning på skolehagen som undervisningsarena, med mål om å løfte, styrke og modernisere den inn i vår tid. Vårt ønske er å spre kunnskap og inspirasjon om skolehager og skolehageundervisning, samtidig som nettverket mellom skolehagene i Norge styrkes.

Hva gjør vi?

For å konkret oppnå prosjektets mål vil vi tilgjengeliggjøre kunnskap og ressurser om skolehagedrift gjennom nettsiden og tilhørende skolehagehåndbok. Vi ønsker å styrke nettverk for de som jobber for og med saken, og har derfor etablert en møteflate om skolehager på Facebook (skolehager i Norge). Meld deg gjerne inn om du ønsker det. Vi vil også bidra til arrangeringen av et nasjonalt skolehageseminar hvert år i prosjektperioden.

Prosjektet jobber også konkret med etableringen av nye skolehager, og til sammen 40 skolehager skal etableres i løpet av prosjektperioden 2020-2023.

Kursholdere i prosjektet

Vi samarbeider tett med skolehageekspertene Marianne Leisner og Linda Jolly. De er kursholdere i våre digitale kursfilmer.

Linda Jolly er universitetslektor ved seksjon for læring og lærerutdanning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Marianne Leisner er driftsansvarlig på Gartneriet på Bygdø kongsgård. Sammen underviser de i etterutdanningskurset «økologiske skolehager og bærekraftig læring» ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.

Ansatte i prosjektet Annikken Jøssund og Ane Johnsen holder også kurs og opplæring for prosjektskolene. Vår praktiske læringsarena er Gartneriet på Bygdø Kongsgård.

Prosjektskolene 2022

- Gimle skole i Halden kommune
- Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg kommune
- Midtstuen ungdomsskole i Oslo kommune
- Marikollen ungdomsskole i Rælingen kommune
- Heddal skole i Notodden kommune - Hebekk skole i i Nordre Follo kommune
- Hurdal skole i Hurdal kommune
- Landøya ungdomsskole i Asker kommune
- Sætre skole i Asker kommune
- Gystadmarka skole i Ullensaker kommune

Prosjektskolene 2021

- Spetalen skole i Råde kommune
- Rustad skole i Ås kommune
- Svarttjern skole i Oslo kommune
- Eiksmarka skole i Bærum kommune
- Skoger skole i Drammen kommune - Sykehusskolen på Rikshospitalet i Oslo kommune
- Hagaløkka skole i Asker kommune
- Blakstad skole i Asker kommune
- Kollmyr skole i Skien kommune
- Flatdal oppvekstsenter i Seljord kommune

Prosjektskolene 2020

- Prestebakke skole i Halden kommune
- Kurland og Jelsnes skole i Sarpsborg kommune
- Mysen skole og Folkeborg museum i Mysen kommune
- Nordby skole i Ås kommune
- Ammerud skole i Oslo kommune
- Munkerud skole i Oslo kommune
- Levre skole i Bærum kommune
- Vik skole i Hole kommune
- Tømmerås skole i Drammen kommune

Om Økologisk Norge

Økologisk Norge er en landsdekkende, ideell medlemsorganisasjon, og den eneste organisasjonen i landet som utelukkende arbeider for å styrke det økologiske landbruket og forbruket i Norge gjennom politisk påvirkning, informasjon og kommunikasjon.

Vi arbeider med praktiske tiltak for å styrke økologisk produksjon fra jord til bord, spre kunnskap og økologisk matglede. Vi har lokale lag over nesten hele landet som arrangerer aktiviteter året gjennom, i tillegg til et sekretariat i Oslo. Sekretariatet jobber i hovedsak prosjektbasert for å oppnå våre mål, gjennom prosjekter som eksempelvis andelslandbruk-prosjektet, Åpen økologisk gård, og nå også skolehageprosjektet. Vi ønsker alle velkomne som medlemmer i Økologisk Norge. Jo flere vi er, jo mer tyngde har vi når vi fronter våre standpunkt for en bedre framtid.

Finansiering av prosjektet

Økologisk Norge og prosjektet Dyrk framtida er stolte av å bli støttet av Sparebanksstiftelsen DNB i perioden 2020 - 2023.