Dyr i skolehagen

Høner og bier

Høner og bier

Skolehagen kan naturligvis også bestå av husdyr. Bier, høner, kaniner, eller til og med griser eller sau kan bidra både til elevenes læring og forståelse for sammenhengene i naturen og matproduksjonen.

Opplevelsen av å hente egg om morgen på skolen eller å kunne slynge egen skolehonning er helt uslåelig, for både voksne og barn. Men husdyr krever også mer arbeid enn planter, og man skal ikke ta lett på en slik oppgave. Det er viktig at husdyrene blir tatt vare på og at dyrevelferden står høyt.

Her kan du lese litt mer om to av husdyrene det er mest relevant å ha i en
skolehage, nemlig høner og bier.

Høner

Høner passer godt i en skolehage og kan gi mye læring og glede for elevene, i tillegg til verdifull gjødsel til selve hagen. Dere kan selv ruge ut egg i en eggruger i klasserommet, som er en spennende prosess å følge med på. Hvor mange haner og hvor mange høner blir det?

Høner bidrar med egg, gjødsel og kjøtt. Når hønene blir eldre får de egg nesten hver dag som kan brukes i mat- og helsefag. Det finnes et mangfold av hønseraser som gir egg i mange forskjellige farger. Etter et godt liv kan hønene slaktes og også spises. Men det krever tid og energi å følge opp høner.

Det er viktig å sette seg godt inn i hva som kreves for å kunne ta godt vare på hønene, de trenger daglig omsorg og stell. Om hønene blir syke må man kunne avlive dem på en forsvarlig måte. Men kanskje finnes det en småbruker i nærheten av skolen som kan bidra med høner til låns deler av sommeren, eller en forelder som har kunnskap om høner og kan hjelpe til? Husk også at naboer må informeres og gjerne involveres der det er aktuelt.

Bier

Som høner, gir bier muligheten for et mangfold av produkter og muligheter for læring. Honning, så klart - men også voks, pollen og propolis som kan brukes i undervisningen. Honningbier er også relevante på mange plan i undervisningen og i mange fag, om det gjelder pollinering, insekter, biomangfold, klimaendringer eller landbruk. For å ha bier er det viktig at det finnes ansatte som ønsker å lære seg birøkt, for det er viktig å ha tatt kurs i birøkt i forkant eller underveis når man får seg bier. Ta kontakt med det lokale birøkterlaget for informasjon om kurs og muligheter for samarbeid.


Utstyr til birøkt, samt selve biene, bifolket, koster penger og det vil være viktig å se på finansieringen så tidlig som mulig. Mange skoler har hatt bier i en årrekke og har bidratt til at elever får en helt spesiell innsikt i insekter og pollinering. Det krever litt, men å ha bier gir også tilbake! Les gjerne mer om bier i skolegården i Steinerskoleforbundet sitt hefte «Summende Skoler».

Vil du se alle undervisningsressursene våre?

Gå til Ressursbiblioteket