Undervisning og formidling

Tips til undervisning i skolehagen

Tips til undervisning i skolehagen

Det kan være utfordrende å ta med elevene ut og arbeide praktisk, fordi det involverer en økt risiko for kaos. Heldigvis trenger du ikke kunne alt fra før. At du som lærer ikke kan alt er en fin anledning til å lære elevene hvordan vi finner ut av noe vi lurer på. Her kommer likevel noen godt utprøvde tips å ha med seg i skolehagen:

 • Ha en målsetting.
 • God planlegging. Planlegg hvordan du skal gi instrukser og fordele oppgaver. Tilpass til elevens nivå og del gjerne opp i mindre grupper (max. 15 elever per lærer).
 • Faste plasser. Lag gode systemer for hvor og hvordan dere håndterer utstyr. Faste plasser og enkle systemer er tidsbesparende for deg og forutsigbart for elevene.
 • Finn fram alt utstyr. For å bruke tiden godt er det fint å forberede arbeidsplassen med det utstyret dere trenger for å få mer ut av økten. Har du tid kan elevene gjerne bidra med dette. Elevene er alltid med på å rydde opp.
 • Hjertet av skolehagen. Lag et fast møtepunkt hvor elevene samles. Plasser gjerne trestubber i en sirkel slik at du kan ha blikkontakt med elevene. Samlingsstedet kan gjerne ha en bålplass i midten og være stedet de spiser lunsj.
 • Forutsigbarhet. Forbered elevene på hva de skal gjøre, og fortell og vis praktisk om arbeidet som skal gjennomføres i forkant. Gå gjennom oppgavene steg for steg.
 • Skap en god kultur. La skolehagen være et sted hvor elevene får tid til å utforske, undre seg, reflektere og være nysgjerrige-Involver elevene. Barn kan masse! Spør dem om hva de kan om arbeidet dere skal gjøre og få dem gjerne til å fortelle og vise.
 • Tålmodighet. Elevene må få mulighet til å prøve og feile, tillat utforsking og motiver dem til å prøve igjen og igjen. Alle gjør feil, det viktige er at vi lærer av dem.
 • Begrepslæring. Skolehagen har mye verktøy og fagbegreper, bruk disse aktivt og lær opp elevene.
 • Tydelige rammer. Vær tydelig på at skolehagen er et sted for å jobbe og lære, men sett gjerne av litt tid til lek og fri utfoldelse når jobben er gjort.
 • Nok oppgaver. Det er lurt å alltid ha en enkel oppgave i bakhånd som elevene kan jobbe med hvis du ikke har tid til å hjelpe umiddelbart.
 • Oppsummer arbeidet. Avslutt gjerne økten med at elevene oppsummerer og setter ord på arbeid, utstyr og det de har lært og gjort.
 • Vær autentisk. Prøv å spre gleden for faget. Engasjement er et viktig pedagogisk verktøy.

Vil du se alle undervisningsressursene våre?

Gå til Ressursbiblioteket