Hvordan komme i gang?

Organisering og planlegging

Organisering og planlegging

Hvorfor planlegge?

God planlegging og organisering av både dyrking, hagearbeid og undervisning gjør at dere får gjort det dere vil, og skolehagen blir et positivt tilskudd i skolehverdagen, istedenfor det motsatte. Noen flaskehalser er det innimellom, men det tåler man så lenge det stort sett er fint å holde på.

Det finnes ingen ferdig oppskrift på hvordan man organiserer skolehagen på best mulig måte. Det finnes like mange måter som det finnes skolehager. Her finner du noen gode råd og tips til organisering og planlegging fra erfarne skolehagelærere som kan være fine å ha med seg i oppstarten.

Team skolehage

Den aller viktigste ressursen og selve bærebjelken i skolehagen er menneskene – deg og dere. Det å være flere som jobber sammen som skolehageteam kan virkelig ikke overvurderes.

En god gruppe er mellom 3-8 personer, og gjerne med medlemmer fra både skoleledelsen, SFO/AKS og vaktmesteren, i tillegg til lærere. Involver gjerne elevrådet også, eller andre elevgrupper som det er naturlig å ta med på planlegging.

Prosessen med å ta skolehagen fra ide til virkelighet kan være en intens, krevende og morsom reise, og det er lurt å ha fokus på god ansvarsfordeling – og å huske å heie og ta vare på hverandre.

Ansvarfordeling og oppgaver

Skolehagegruppa har mange ulike oppgaver. En god ansvarsfordeling gjør arbeidet enklere. Det er lurt å tenke på dette helt fra begynnelsen av, slik at hele prosjektet ikke blir for overveldende for hver enkelt. Gi hverandre rom til å vokse inn i oppgavene – og prøve og feile.

I selve oppstartsfasen er det selvsagt etablering av den fysiske skolehagen som er viktigst, men det er også mye overordnet organisering med undervisningsplanlegging. Det er også lett å undervurdere at hagen i seg selv tar en del tid å bygge opp og vedlikeholde.

Tid til skolehagen

En lærerhverdag er ofte travel, og å få tid til ekstra møter og planleggingstid til skolehagen krever prioritering.

Derfor er det helt essensielt at skoleledelsen støtter og er involvert i skolehageprosjektet, og at det blir satt av godt med lønnet arbeidstid utenom undervisningstid til arbeidet med planlegging og organisering for alle involverte. Dette kan være en tøff prioritering for mange skoler, men det er helt avgjørende for god drift av skolehagen.

Vil du se alle undervisningsressursene våre?

Gå til Ressursbiblioteket