Hvordan komme i gang?

Økonomi

Økonomi

Det er ikke nødvendig med en enorm startkapital for å starte opp skolehage. Man kommer veldig langt med en liten slump midler, god stå-på-vilje og ved å spørre i nærmiljøet om flere vil bidra inn med midler eller materialer. Flere kommuner har også litt midler de kan avse til skolehagedrift eller har egne støtteordninger som kan benyttes. I tillegg finnes det utrolig mye materialer på finn.no helt gratis eller veldig billig.

Etableringskostnadene vil være større enn driftsmidlene, men det er viktig å ha noen midler til frø, settepoteter og lignende for årene framover. Kanskje skal skolehagen utvides på sikt også?

Mulige støtteordninger for skolehagen:

  • Midler fra skolen eller FAU
  • Kommunale støtteordninger
  • Eksterne støtteordninger som Gjensidigestiftelsen
    eller Sparebankstiftelser lokalt
  • Den naturlige skolesekken (gjelder fra 2021 kun for skoler som allerede har fått støtte tidligere)
  • Donasjoner, spleis eller innsamling på skolen
  • Støtte fra lokalt næringsliv i form av midler eller
    fysiske materialer

Arbeidstid for lærerne

Arbeidstiden til de ansatte som står for etableringen og driften av skolehagen er helt uvurderlig. Uten denne lønnede arbeidstiden er det nærmest umulig å drifte en skolehage over tid. Det bør derfor legges en god plan for tidsbruken før hver sesong, og timebruken må legges inn i budsjettene.

Hvor mange timer som er tilstrekkelig varierer fra skole til skole. Kanskje er en lærer hovedansvarlig, og kan få en egen stillingsprosent satt av til skolehagearbeid? Så kan de andre involverte avse noen andre fleksible arbeidstimer til skolehagen? Eller kan ansvaret ligge hos de SFO-ansatte? Det er dere som vet svaret på dette.

Kanskje kan det også på sikt etableres en egen større skolehagestilling over kommunalbudsjettet? Det skader i hvert fall ikke å lufte ideen!

Vil du se alle undervisningsressursene våre?

Gå til Ressursbiblioteket