Hva er en skolehage?

Hva sier forskningen?

Hva sier forskningen?

Det finnes det lite ny, norsk forskning på skolehager. Til gjengjeld finnes det noe internasjonal forskning. Her oppsummerer vi kort noen viktige funn.

Skolehagen bidrar til bedre fysisk helse

• Å være ute i skolehagen fører til mer fysisk aktivitet.

• Et flertall av barn viser entusiasme for å være ute å jobbe i skolehagen, og denne holdningen gjenspeiles også hos foreldrene.

• Et flertall av barn sier at det er gøy å jobbe fysisk med hendene. De fleste barna synes det er helt fint å bli skitne når de jobber i skolehagen.

Skolehagen bidrar til bedre ernæring

• Barn som har hatt skolehager melder at de spiser mer grønnsaker og frukt, og at de spiser mer av dette når de har dyrket maten selv

• Barn får økt preferanse for frukt og grønnsaker ved å delta i skolehageundervisning.

Skolehagen bidrar til bedre psykisk og emosjonell helse, og økt fellesskapsfølelse

• Skolehageundervisning bidrar til økt fellesskapsfølelse, økt selvrespekt og forbedrede sosiale ferdigheter.

• Elever melder i tillegg at de får en større ansvarsfølelse og respekt for andres arbeid når de har jobbet i en skolehage.

• Elever kan oppleve at skolehagen er et «safe space» og et sted hvor de føler seg trygge, glade og avslappede.

Skolehagen bidrar til bærekraft

• Elever som deltar i skolehageundervisning har bedre forståelse for miljøspørsmål og naturens systemer enn elever som ikke gjør det.