Dyrkningsleksikon

Månedsjordbær

Månedsjordbær

Månedsjordbær er den kultiverte varianten av markjordbær og setter frukt hele sesongen. Sorter som blomstrer og setter frukt kontinuerlig kalles også for «remonterende». Månedsjordbær passer fint å dyrke i kasser, potter og lignende, eller kanskje langs med kanten i noen av de andre bedene deres. De overvintrer de fleste steder i landet.

• Radavstand: 30 cm
• Planteavstand: 3 cm
• Sådybde : 1 cm
• Antall frø per m: 30 stk

Så innendørs

Kyststrøk: 1. mars.

Østlandet og Trøndelag: 15. mars.

Fjellbygdene og Nord-Norge: 1. april.

Plante ut

Kyststrøk: 15. mai.

Østlandet og Trøndelag: 1. juni

Fjellbygdene og Nord-Norge: 15. juni

Obs: husk å herde plantene noen dager før planting.

Høste etter 100-140 dager

Dere kan forvente tidligere avling fra år to.

Kyststrøk: Fra juli

Østlandet og Trøndelag: Fra august

Fjellbygdene og Nord-Norge: Fra august

Gjødsel

Månedsjordbær er ikke spesielt næringskrevende, men gir større og mer bær hvis de vokser i god jord. Grunngjødsle gjerne med 2 - 5 kg kompost eller husdyrmøkk før dere planter. Hvis dere heller bruker tang legger dere et 10 cm tykt lag der dere skal plante, helst sent på høsten. Gi gjerne litt hønsemøkk eller blodmel i tillegg til tangen.

Vann

Vann ved langvarig tørke. Når plantene har begynt å sette bær trenger de mer vann enn tidlig i sesongen.

Luking

Alle grønsaker trives best der det er lite konkurranse av ugress, men månedsjordbær er verken spesielt sensitiv for eller spesielt god mot ugress. Hvis dere dyrker i kasser eller potter er det minimalt med luking.

Høsting

Bærene høstes kontinuerlig, og planten fortsetter å sette nye bær helt frem til frosten.

Skadedyr

Månedsjordbær er ikke spesielt utsatt for skadedyr eller sykdommer.

Nyttig å vite

  • Det finnes sorter som sprer seg med nye skudd fra planten, såkalte utløpere, og sorter som ikke setter skudd. De som danner utløpere sprer seg raskt og kan brukes som markdekke, for eksempel under trær og busker. Velg sorter uten utløpere dersom dere ikke ønsker at de skal spre seg.
  • Frøene er veldig små og spirer langsomt. For at plantene skal få bær første året er det nødvendig å forkultivere planter innendørs.
  • Så gjerne mange frø i et brett eller liten kasse, og prikle om plantene i hver sin potte når de har kommet opp og er store nok til å håndtere.
  • Står plantene i full sol blir bærene søtere.
Det finnes både røde og hvite sorter. Hvite sorter får stå mer i fred fra ivrige fugler.

Vil du se alle undervisningsressursene våre?

Gå til Ressursbiblioteket